Gillisdale (N.S)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Gillisdale (N.S)

Equivalent terms

Gillisdale (N.S)

Associated terms

Gillisdale (N.S)

1 Archival description results for Gillisdale (N.S)

1 results directly related Exclude narrower terms

Sgeulachdan and Gaelic Songs: Various Informants

Mrs. Margaret Gillis Gillisdale
" 'S ann Di-Luain gabhainn cuan..."
"Illean bithibh sunndach a null air a voyage..."
"O ho ro ille dhuinn..."
"Horan o, ho ro bhi iu o..."

Malcolm MacLellan Piper's Glen
"Bithibh aotrom 's togaibh fonn..."
"Bi 'gan cuimheachadh 's gan ionndrainn..."

Lauchie MacLellan Dunvegan
"Hugabh a bhi hu ga rireabh..."
" 'Nam biodh uine nam choir..."

Mrs. McCoridh Sgeulachd: Domhnall Cliobaisteach & Bonach Mills

Leach, MacEdward