Showing 2 results

Archival description
MacNeil, Joe Neil Celtic Music - Audiovisual
Advanced search options
Print preview View:

Puirt-a-Beul with Joe Neil MacNeil

Puirt a beul project done by Kay MacDonald for Museum of Man, Ottawa (Ont.) with piano music by Doug MacPhee, Gaelic wordsRuidhleadh cailleach Eachainn Mhoir...Sud ort fhein a' Mhorag...An gabh thu bhean, a "Dhomhunuill Bhig?"O gu d...

MacDonald, Kay