Showing 1 results

Archival description
MacDonald, Kay Campbell, Sandy
Advanced search options
Print preview View:

John R. Beaton and Sandy Campbell

Item is an audio recording containing a selection of Gaelic songs performed by Sandy Campbell and John R. Beaton of West Mabou (N.S)

Tha mo run air a'ghille...
S toich leam na Gaidhealtachd...
Thug mi run 's chuir mi uidh...
A' fhleasgaich uasal...
Teannaibh dluth 's togaibh fonn...
Horan o hog i o...
S e fad mo mhulad...
Tha mi'n diugh gu tinn..

MacDonald, Kay