Showing 3 results

Archival description
MacDonald, Kay Songs - Gaelic Local
Advanced search options
Print preview View:

Archie Alex MacKenzie

Item is an audio recording of Archie Alex Mackenzie singing Gaelic songs.Song composed for the Gaelic Society of Cape Breton"Ho ho ro 's horo gheallaidh..." (Composed for a ceilidh in Barra)"Oran Calum Gobha" (Composed for...

MacDonald, Kay

CBI Radio, Kay Macdonald

Item is an audio recording of Kay Macdonald singing a selection of Gaelic songs, accompanied on piano by Doug Macphee."Chi mi na mor-bheanna...""An Innis Aigh""A' Chuairt Shamhraidh""Nigh'n Donn A'...

MacDonald, Kay

Puirt-a-Beul with Joe Neil MacNeil

Puirt a beul project done by Kay MacDonald for Museum of Man, Ottawa (Ont.) with piano music by Doug MacPhee, Gaelic wordsRuidhleadh cailleach Eachainn Mhoir...Sud ort fhein a' Mhorag...An gabh thu bhean, a "Dhomhunuill Bhig?"O gu d...

MacDonald, Kay