United States

Elements area

Taxonomy

Code

Scope note(s)

  Source note(s)

   Display note(s)

    Equivalent terms

    United States

     Associated terms

     United States

      5 Archival description results for United States

      CA BI T-462 · Item · 1976
      Part of Sound and Moving Image Collection

      Item is an audio recording of singers from Boston, Judique, Christmas Island and Southwest Margaree singing a selection of Gaelic songs.

      John A. Beaton :

      Nighean Dubh Nighean Donn
      "Faill i O Ro Faill I O
      Oran Seòlaidh
      O Sud an Taobh a Ghabhainn
      Òran Seòlaidh
      Mo Chrìdhe Trom 's Cha Neònach
      Ochoinn a Rìgh Nach Mi Tha Muladach
      "Ochoin a righ, gur h-e mi tha muladach..."
      "Ochion fada bhuam thu..."
      "Ho ro thill e ill o ro..."
      "Ho gur mise, he gur mise..."

      Joe MacKenzie (Christmas Island N.S) and Kay Macdonald ( Southwest Margaree N.W) :

      "A mhairi dhubh, a hu a ho..."

      John A. Beaton : "Gaol an t-Seoladair"

      MacLellan, Malcolm : Deoch slainte luchd nam brachannan

      John A. Beaton :

      Buain nan dearcan
      Hu a ho , 's mi fo m'inntinn
      Horionn o 's mi fo m'inntinn
      Horionn o 's na ho ri

      MacLellan, Malcolm : Ho ro iu 's na hiurabh eile

      John A. Beaton :

      Mi nighean dubh
      Airigh baile cno

      Alex Macleod (Boston) : Air fail irinn, ail irinn

      Carmichael, Kenny - Mo Mhali mhin meall-shuileach...

      Beaton, John A. - Teannabh dluth is togaibh fonn

      MacKenzie, Joe and MacDonald, Kay - Morag 's na horo gheallaidh

      MacLean, Peter - Illean ill o, illean i...

      MacLean, Peter - Mairi Nigh'n Dhomhnuill

      MacLean, Peter
      MG 21.8-T-3033 · Item
      Part of D.J. MacDermaid Songs & Stories Collection

      Item is a sound recording of Gaelic Songs with Ross MacDonald.

      Cassette notes it as tape #116.

      Track List:
      Side A
      Track A1 - Àm ar n-Òige. Composed by Kenneth A. Ferguson. In: Beyond the Hebrides p. 192. 03:31
      Track A2 - Òran Nighinn. Local Composition. Composer unknown. 05:00
      Track A3 - Mo Nighean Dubh tha Bòidheach Dubh. 04:50
      Track A4 - Fuadach nan Gàidheal. 02:02
      Track A5 - Is Toigh Leam an Gàidhealtachd. 02:45
      Track A6 - Moladh an Lanndaidh. 02:53
      Track A7 - Gléidh an Dùn. Hymn. 02:16
      Track A8 - Tha e Beò. Hymn. 02:17
      Track A9 - O m' Anam Beannaich Thusa Nisd. Psalm 103 sung as a hymn. 02:05
      Track A10 - Tha Dòmhnall air an t-Saoghail seo 's e tàmh ri taobh Loch Lomond. Local Composition. 01:56
      Track A11 - Thug Mi Gaol don' Fhear Bhàin. 01:01

      Side B
      Track B1 - Hymn in Gaelic 03:11
      Track B2 - Hymn in Gaelic 03:03
      Track B3 - 23rd Psalm in Gaelic sung as a hymn, 03:44
      Track B4 - Were You there when they Crucified my Lord. Recording of choir. 04:56
      Track B5 - Hymn in English. Sung by choir. 03:47
      Track B6 - Coming Home. Hymn in English. 04:55

      John C. (Johnny) Miles
      CA BI 80-213-4393 · Item · 22-Apr-1926

      Item is a photograph of a complimentary dinner held at the Hotel Lenox in Boston by the Cape Breton Club of Boston in honour of John (Johnny) C. Miles, Boston Marathon Runner.

      Glines Photography
      "Star Spangled Banner"
      CA BI MG 6.44 · Fonds

      Fonds consists of the Gaelic version of the American national anthem.

      William Daly
      CA BI 78-184-1934 · Item · ca. 1910

      Item is a photograph of William Daly with his family on the veranda of a house in Brooklyn, New York.